Zabieg usunięcia ciąży w warunkach domowych jest nieinwazyjny, ale wiążą się z nim pewne zalecenia. Jest kilka sytuacji, w których przeprowadzenie aborcji nie jest możliwe.

 • U kobiety występuje dziedziczna porfiria*, choroba krwotoczna lub inna choroba krwi, czy niedoczynność kory nadnerczy.
 • Ogólny zły stan zdrowia w tym niedokrwistość, anemia.
 • Powikłania pooperacyjne po niedawno odbytych zabiegach jamy brzusznej.
 • Potwierdzona wiedza lub podejrzenie uczulenia na mifepristone, misoprostol lub prostaglandyny.
 • Kobieta jest pod presją osób trzecich, które wymuszają decyzje o przerwaniu ciąży.
 • Kobieta ma wątpliwości i waha się, czy decyzja o przerwaniu ciąży jest słuszna.
 • Ostatnie krwawienie miesiączkowe miało miejsce ponad 9 tygodni temu.
 • Stosowanie wkładki wewnątrzmacicznej (spirali). Przyjęcie leków może nastąpić dopiero po jej usunięciu.
 • Brak opieki w czasie zabiegu. Aborcja medyczna może być przeprowadzana tylko w obecności bliskiej osoby.
 • Ciąża pozamaciczna.
 • Brak możliwości przeprowadzenia aborcji medycznej w bliskim sąsiedztwie ośrodka medycznego (umożliwiającym dotarcie do szpitala w ciągu 1-2 godziny).

* Porfiria należy do grupy rzadkich, wrodzonych lub nabytych schorzeń, których wspólną cechą są zaburzenia przetwarzania hemoglobiny we krwi a dokładnie w przebiegu metabolizmu hemu. Porfiria zazwyczaj ma negatywny wpływ na system nerwowy, skórę i organy.