Tak. Działanie mifepristonu i mizoprostolu jest krótkookresowe. Jedyne zalecenie dotyczy czasu, po którym ponownie można rozpocząć karmienie.

Zaleca się, aby matka nie karmiła swoim mlekiem przez 5 godzin od czasu zażycia tabletek. Mleko uzyskane w tym czasie nie nadaje się do użycia, gdyż może zawierać metabolit leków.